Steunfonds

De Stichting Vakantiespelen heeft een steunfonds. Het steunfonds is gericht op gezinnen met een minimuminkomen, zodat ook hun kinderen kunnen meedoen. Wij komen deze ouders/verzorgers tegemoet door de deelnameprijs met 50% te verlagen.

Wil je gebruik maken van het steunfonds? Neem dan contact met ons op voor meer informatie!