Alcohol en rookverbod

De Drank- en Horecawet verbiedt alcoholhoudende dranken te schenken aan jongeren onder de 18 jaar.

Dat geldt dus ook voor ExpeR!

Wij staan daarom alcoholgebruik niet toe en hebben daarvoor de volgende regels:

  • Het drinken van (zelf meegebrachte) alcoholhoudende drank is verboden.
  • Alcoholhoudende drank meenemen en/of bij je hebben is daarom ook verboden.

Daarnaast is het ook niet toegestaan rookwaren mee te nemen. De Tabakswet verbiedt het verkopen van rookwaren aan jongeren onder de 18 jaar, waardoor wij als ExpeR ook niet toestaan dat er door de deelnemers gerookt wordt.

Hier wordt de volgende regel bij ingesteld:

  • Meegenomen tabak wordt bij aanvang van de week ingenomen, aan het einde van de week kan dit terug gekregen worden.