In geval van nood

Administratie tijdens de week: 0227 – 66 32 09

Wanneer iets ernstigs zou gebeuren kan een arts bepalen dat ziekenhuisopname of onder behandeling stellen van een deskundige noodzakelijk is. Als tijdig contact leggen met een ouder/verzorger dan niet lukt, geldt dat daarvoor met de inschrijving toestemming is gegeven.
Kosten voor behandeling van ziekte en/of een ongeval tijdens de ExpeR-activiteiten zijn voor eigen rekening.