Algemene voorwaarden

Alles vastleggen in voorwaarden kan niet. Omdat we een vrijwilligersorganisatie zijn en een simpele dienst leveren, hebben we geen moeilijke algemene voorwaarden. U kunt ervan uitgaan dat:

  • we onze uiterste best doen om ExpeR te organiseren zoals u van ons gewend bent, en zoals we op de website beloven.
  • proberen alle informatie op de website foutloos te houden
  • we bij vragen en problemen altijd naar een redelijke oplossing zoeken
  • we uw gegevens vertrouwelijk behandelen

Wij gaan ervan uit dat u:

  • ons de juiste gegevens verstrekt
  • bij vragen en problemen begrip heeft voor het feit dat onze organisatie draait op vrijwilligers
  • meewerkt aan redelijke oplossingen

Wij zijn verplicht u over een aantal dingen toch nog verder te informeren. Deze informatie vindt u hieronder:

De overeenkomst

Zodra u van ons een bevestiging hebt gekregen dat uw aanmelding is ontvangen, hebt u een overeenkomst met ons gesloten. Wij rekenen er dan op dat u betaalt, en dat uw dochter of zoon in de zomer meedoet.

Deelnameprijs

De deelnameprijs is vastgesteld voor één jaar en staat vermeld op de website onder het kopje ‘Kosten’. Staat ergens een andere prijs vermeld, informeer dan eerst bij ons wat de juiste prijs is.

Betalen en betalingstermijn

Zodra u van ons een bevestiging heeft gekregen van uw aanmelding, gaan we ervan uit dat u betaalt. Betaal direct na de aanmelding, dan is de deelname een feit en het voorkomt problemen. Vermeld bij de overschrijving het betalingskenmerk dat in de bevestiging is gegeven.

Bedenktijd en annuleren

Besluiten toch maar niet mee te gaan doen kan, maar dan rekenen wij sowieso € 7,50 administratiekosten. Bij annuleren op of ná 1 juni betalen wij de deelnamekosten niet meer terug. Wij hebben dan alle kosten al gemaakt en die moeten worden betaald. Door de aard van onze activiteit (vrijetijdsbesteding tijdens een vastgestelde periode) zijn we niet gebonden aan de wettelijke bedenktijd van 7 dagen (art. 46i lid 3 BW). U krijgt dit bij de aanmelding na 1 juni duidelijk te zien.

Deelname en overmacht

Vanaf het moment dat u hebt betaald, kunt u ervan uitgaan dat uw kind meedoet aan ExpeR. Toch kan het voorkomen dat we genoodzaakt zijn deelname te annuleren door overmacht. Met overmacht bedoelen we oorzaken van buitenaf die we niet konden voorzien en waarop we geen directe invloed hebben. U kunt denken aan overheidsmaatregelen, een ernstig tekort aan vrijwilligers of onverwacht grote hoeveelheid deelnamen. In geval van overmacht kunnen we niet garanderen dat u uw geld terugkrijgt. Natuurlijk doen we wel ons best om naar een redelijke oplossing te zoeken.

Privacy

De gegevens van u en uw dochter of zoon worden door ons vertrouwelijk behandeld. De aanmelding wordt verzonden via een versleutelde verbinding, en we stellen deze gegevens nooit ter beschikking aan derden, tenzij we daartoe wettelijk worden verplicht. Op onze website houden wij anonieme statistieken bij om onze website te optimaliseren.